دوستان عزیز با توجه به اخبار موجود در حوزه ورزش و حجم زیاد این اخبار ما نیاز به تعدادی نویسنده داریم تا دست تنها نباشیم.


در صورت علاقه با ثبت نظر در همین صفحه شما می توانید درخواست نویسندگی بدهید در ضمن در صورت نویسندگی در این وبلاگ شما مدیر کانال تلگرام سایت هم خواهید شد.