دوستان عزیز با توجه به اخبار موجود در حوزه ورزش و حجم زیاد این اخبار ما نیاز به تعدادی نویسنده داریم تا دست تنها نباشیم.


در صورت علاقه با ساخت یک وبلاگ ( بدون فعالیت در آن وبلاگ ) در بلاگ بیان و ثبت نظر در همین صفحه شما می توانید درخواست نویسندگی بدهید در ضمن در صورت نویسندگی در این وبلاگ شما مدیر کانال تلگرام سایت هم خواهید شد.