پرسپولیسی‌ها قبل از بازی با السد به مصاف نود ارومیه می‌روند.