هومن افاضلی به عنوان سرمربی جدید باشگاه نفت تهران انتخاب شد