ساعاتی پیش مجله فرانس فوتبال اسامی نامزدهای کسب توپ طلای2018 را اعلام کرد که در میان آنها نامی از لوکاکو و دخیا دیده نمی شود.