آمار خیره کننده‌ای با پیراهن پاریسن ژرمن در فصل جاری داشته است.