باشگاه بارسلونا برای 22 بازیکن برزیلی از فصل 94-1993 نزدیک به نیم میلیارد یورو هزینه کرده است.شب گذشته انتقال کوتینیو به بارسلونا با رقم 160 میلیون یورو رسمی شد و در نهایت آبی اناری ها به خواسته خود رسیدند.

در واقع فیلیپه کوتینیو به شهری رفت که پیش از این با حضور در اسپانیول به خوبی آن را می‌شناخت و با باشگاهی قرارداد امضا کرد که برزیلی‌های زیادی در آن پا به توپ بودند. در طول 120 سال، 30 بازیکن برزیلی برای آبی اناری‌های بازی کردند (بیشترین بازیکن خارجی در این تیم).


از فصل 94-1993،  حضور برزیلی‌ها در این باشگاه بیشتر شد. در آن فصل روماریو با بارسلونا قرارداد امضا کرد. مهاجم برزیلی از آیندهوون به اسپانیا رفت و با قراردادی به ارزش 12 میلیون یورو به این تیم پیوست. او تنها بازیکن برزیلی نبود که از آیندهوون به بارسلونا رفت.

رونالدو نیز در فصل 97-1996 با قراردادی به ارزش 15 میلیون یورو به تیم کاتالانی پیوست. در این فهرست، نام بازیکنان دیگری دیده می‌شود که بارسا برای جذب آن‌ها هزینه زیادی کرده است. دنی آلوس با 36، نیمار 80 و پائولینیو با 40 میلیون یورو به آبی اناری‌ها پیوستند.

 

گاهی اوقات امضای قرارداد با بازیکنان برزیلی نسبت به هزینه انجام شده در حد انتظار نبوده است. بازیکنانی همچون انریکه (10 میلیون یورو)، کریستن (14 میلیون یورو)، جووانی (20 میلیون یورو) و روچمباک (5 میلیون یورو) در این فهرست قرار می‌گیرند.

 

در مجموع آبی اناری‌ها از فصل 94-93 با 22 بازیکن برزیلی قرارداد امضا و برای آن‌ها 482.5 میلیون یورو هزینه کرده اند.